Zwolse huishoudens krijgen slimme energiecomputer van Flexicontrol voor bewust energiegebruik

Met de start van het Zwolse smartgrid-project ‘Jouw Energie Moment’ op 30 november 2012 kunnen voor het eerst in Nederland huishoudens hun wasmachine of wasdroger laten starten op het voor hen meest ideale energiemoment. Bij ‘ideaal’ gaat het om het moment dat de energie het goedkoopst of het meest duurzaam is. Wendy, de slimme energiecomputer van Flexicontrol, vormt het hart van een geavanceerd systeem waarmee het voor de huishoudens mogelijk is geworden om energie zo efficiënt en bewust mogelijk te gebruiken.

Onderzoek naar keuzes in energiegebruik

De Muziekwijk in Zwolle is een van de plekken in Nederland waar in Opens external link in new windoween pilot-project geëxperimenteerd wordt met de mogelijkheden van een ‘smart grid’. Kern van het project is een onderzoek door de Technische Universiteit Eindhoven naar hoe de bewoners omgaan met de mogelijkheid om keuzes te maken bij hun energiegebruik. Gaat het hen om de laagste prijs die voor een bepaald moment geldt, of zijn ze milieubewust en gebruiken ze de stroom die wordt opgewekt met de zonnepanelen die op het dak liggen? De pilot geeft zo inzicht in het energie-businessmodel van de toekomst door toepassing van dynamische energietarieven en zelfopwekking van energie. De ervaringen uit deze pilot brengen de uitrol van slimme energienetten, waarbij het terugleveren van energie door een huishouden mogelijk is, op grote schaal in de toekomst een stuk dichterbij. De pilot ontvangt een subsidie in het kader van Innovatie Programma Intelligente Netten (IPIN).

Consortium
Flexicontrol werkt bij ‘Jouw Energie Moment’ samen in een consortium van innovatieve Nederlandse partijen en organisaties die allemaal een grote hoeveelheid kennis, middelen en tijd in het project hebben geïnvesteerd. Het gaat hier om netbeheerder Enexis, Woningstichting SWZ, DONG Energy, CGI (voorheen Logica) en de Technische Universiteit Eindhoven. 

‘Slimme wijken: 50 in 5 jaar’
Marjan Minnesma, directeur van Opens external link in new windowUrgenda en volgens Trouw in 2012 de Opens external link in new windowmeest invloedrijke Nederlander op gebied van duurzaamheid, verrichtte samen met een van de jongste bewoners van de Muziekwijk de officiële start van het project. Voorafgaand hieraan hield Minnesma een presentatie over de noodzaak om bewust om te gaan met energie. Daarbij benoemde zij het initiatief voor een ‘slimme wijk’ als zeer positief. ‘Maar’, zo benadrukte ze, ‘het is nog beter om over 5 jaar 50 slimme wijken in Nederland te hebben.’ Rene Balvers, directeur Flexicontrol, beaamt dit: ‘We moeten niet in pilots blijven denken en handelen. Nu we weten hoe het moet, moeten we het gewoon gaan doen. Overal in Nederland.’ 

Rondleiding
Wilt u meer weten over de producten en technologie die Flexicontrol heeft toegepast in het project ‘Jouw Energie Moment’? Opens internal link in current windowNeem contact met ons op. Wij verzorgen graag een rondleiding voor u in de demowoning en geven daarbij een demonstratie van ‘Wendy’ de slimme energiecomputer.