Gebruik van gedeelde ruimten (bijvoobeeld badkamers)

Mensen die in verpleeghuizen en woonzorgcentra verblijven, maken steeds vaker gebruik van één badkamervoorziening. Het gaat vaak dan om twee wooneenheden met één badruimte. Gedeeld gebruik van de ruimte biedt zorginstellingen de mogelijkheid deze kosteneffectief in te zetten en daarmee de zorg betaalbaar te houden zonder verlies van comfort en waardigheid.

Belangrijke eis bij deze oplossing is dat de gebruikers kunnen vertrouwen op optimale privacy. Flexicontrol biedt een menselijke en veilige woonhuisautomatiserings-oplossing, ook wel domotica genoemd, voor gebruikers die in een beschermde omgeving verblijven. Hiervoor maakt Flexicontrol gebruik van haar standaardproducten zoals o.a. de Room Controller (FC150) en haar flexibele configuratiepakket.

Flexicontrol oplossing

In het concept van Flexicontrol is de gedeelde bad- en wasvoorziening bereikbaar via 2 (schuif)deur(system)en voorzien van bewegingssensoren, geschakelde verlichting, schakelaars met LED-signalering en magneetsloten. Als de badkamer niet in gebruik is, dan wordt dit op de schakelaar getoond door middel van een groen LED-signaal. De bewoners en/of verzorgers weten daarmee dat ze gebruik kunnen maken van de ruimte. Zodra de badkamer bezet is, kleurt het LED-lampje rood. Tegelijkertijd zal de andere deur worden vergrendeld. De verzorging kan op een centraal beheer- en bedienpaneel met aanraakscherm (FCP20) zien of en hoelang één van bewoners de badkamer in gebruik heeft. Ook wordt er gecontroleerd of de deur veilig kan sluiten en er niemand tussen zit. Het concept is flexibel aan te passen en uit te breiden tot een geheel gebouwbeheersysteem, bijvoorbeeld met zonwering of andere verlichting.

De bad- en verblijfruimten zijn hiermee met de volgende functionaliteiten uitgerust:

Signalering bij ingang badkamer: Groen (beschikbaar) / Rood (bezet).
Automatische blokkade van 'andere deur' bij betreden badkamer.
Privacy-functie in de badkamer om 'eigen deur' te blokkeren.
Noodschakelaar om deur, bij privacy-stand, te ontgrendelen in de kamers.
Schakelen van verlichting o.b.v. activiteit in de badkamer.
Na betreden activiteit bijhouden en bij niet verlaten inactiviteit melden.
Ook op scherm of met alarm in centrale ruimte mogelijk.
Beknellingsdetectie bij betreden en verlaten badkamer.
Onderhoudsstatus en afwijkingen van het systeem worden direct doorgemeld naar leverancier/installateur (bij koppeling met internet).