Nieuws

Smart grids in de praktijk: hoopvolle resultaten na een jaar experimenteren

Kosten-batenanalyses wijzen uit dat smart grids in de toekomst voordelen opleveren voor de Nederlandse samenleving. Het is dan wel nodig dat huishoudens ervoor kiezen om hun gebruik aan te passen aan de productie van elektriciteit. Om erachter te komen of deze ‘intelligente netten’ succesvol kunnen zijn in een omgeving met huishoudens, werd door een aantal partijen, waaronder Flexicontrol, een proef gestart. Na bijna een jaar zijn de eerste resultaten hoopvol.

Achtergrond proef
In het project Jouw Energiemoment in de Muziekwijk in Zwolle zijn netbeheerder Enexis, DONG Energy, Woningstichting SWZ, Technische Universiteit Eindhoven, zakelijk dienstverlener CGI en Flexicontrol samen aan het achterhalen hoe het energienet het beste kan worden ingericht met het oog op een meer duurzame toekomst. Belangrijk onderdeel hiervan is om duidelijk te krijgen in hoeverre consumenten bereid zijn om flexibel om te gaan met hun energieverbruik. Een keuze die ze enerzijds kunnen maken vanwege het milieu, anderzijds om geld te besparen.

Eerste inzichten
Voor grootschalige toepassing van technologie voor het 'intelligent maken' van de energienetten is het essentieel dat er ook interesse voor is van de consumenten. Uit de pilot is inmiddels gebleken dat er ook daadwerkelijk belangstelling voor is. Veel huishoudens hebben zich aangemeld om mee te doen aan het experiment. Inmiddels is er een jaar verstreken en is het overgrote deel van de bewoners positief over deelname. Daarnaast is uit het onderzoek duidelijk geworden dat mensen bereid zijn om flexibel om te gaan met hun energieverbruik. Met name witgoed leent zich hier goed voor. Huishoudens zijn bereid om hun vaatwasser, wasdroger en slimme wasmachine aan te zetten wanneer de zonnepanelen de meeste productie leveren. 

Rol Flexicontrol
Flexicontrol is als initiatiefnemer vanaf de start als consortiumpartner betrokken bij Jouw Energiemoment. In de woningen hangt Wendy, de slimme energiecomputer van Flexicontrol, die namens de huishoudens met de energieleverancier 'onderhandelt' en daarbij rekening houdt met de opbrengst van de PV-panelen. Hierdoor is het voor de bewoners mogelijk om op het voordeligste of duurzaamste energiemoment de wasmachine aan te zetten.

Onderzoek Jouw Energiemoment
De eerste inzichten uit het onderzoek zijn bemoedigend. Huishoudens zijn bereid om het concept te omarmen, de bewoners zijn na een jaar enthousiast over deelname, en met name de vraag van witgoedapparaten wordt verschoven. Uit vervolgonderzoek zal moeten blijken of de gedragsverandering bij de deelnemers ook blijvend is. Daarnaast zal kwantitatief gekeken worden naar de totale waarde van de vraagverschuiving. Dit zal inzichten opleveren voor een te realiseren strategie voor een grootschalige uitrol van intelligente netten in Nederland.

Succesvolle uitrol
De maatschappelijke kosten-batenanalyse laat zien dat er een groot potentieel aan baten zit in intelligente netten. Om dit te kunnen realiseren zullen marktpartijen in samenwerking met netbeheerders smart grids op een aantrekkelijke wijze aan grote groepen huishoudens moeten gaan aanbieden. Daarnaast zal nagedacht moeten worden over verdienmodellen die het voor marktpartijen aantrekkelijk maken om producten en diensten aan te gaan bieden.

Flexicontrol laat met Wendy, een van haar vele smart grid-toepassingen, zien dat het klaar is om in Nederland de uitrol van intelligente netten te starten.

Wilt u meer weten over de producten en technologie die Flexicontrol heeft toegepast in het project 'Jouw Energie Moment'? Neem Opens internal link in current windowcontact met ons op. Wij verzorgen graag een rondleiding voor u in de demowoning en geven daarbij een demonstratie. Meer over het onderzoek van Jouw Energiemoment is te lezen in Initiates file downloaddit artikel.


« terug naar overzicht